Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Astronomiczne podstawy geografii Zobacz
Ekonomia Zobacz
Fizyka i chemia Ziemi Zobacz
Geografia ekonomiczna Zobacz
Geografia osadnictwa Zobacz
Geografia polityczna Zobacz
Geografia regionalna świata Zobacz
Geografia regionalna Polski Zobacz
Geografia społeczna Zobacz
Geologia Zobacz
Geomorfologia Zobacz
Gleboznawstwo i geografia gleb Zobacz
Gospodarka przestrzenna Zobacz
Hydrologia i oceanografia Zobacz
Kartografia i topografia Zobacz
Kształtowanie i ochrona środowiska Zobacz
Matematyka i statystyka Zobacz
Meteorologia i klimatologia Zobacz
Planowanie przestrzenne Zobacz
Podstawy geografii Zobacz
Socjologia Zobacz
Systemy informacji geograficznej Zobacz
Teledetekcja Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/