Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Geografii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Geograficzno-Biologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia ¦więtokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
  Wydział Geografii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: warunkowa
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Nauk Geograficznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  Wydział Nauk o Ziemi
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ¦rodowiska
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  Wydział Turystyki i Geografii
  Ocena: brak danych

Konkursy i olimpiady


Link do http://www.wwsi.edu.pl/